Integrált kockázati modell

Source of the photo
KÖRINFO
Author of the description
Gruiz Katalin

A vegyi anyagok környezeti kockázata abból adódik, hogy a vegyi anyagok és káros hatásaik léteznek, gyártjuk és használjuk őket és eközben egy bizonyos részük kikerül a környezetbe, ahol módjuk van találkozni az ökoszisztéma tagjaival és az emberrel és kifejteni a természetükből adódó káros hatásukat.

A vegyi anyagok gyártásuk, feldolgozásuk, használatuk, majd a hulladékká válásuk során részben, vagy teljes egészében kikerülnek a környezetbe, ott szétterjednek a vegyi anyag és a környezet tulajdonságai által megszabott módon. A környezetben szétterjedve elérhetik az ökoszisztéma élőlényeit, köztük az embert. Attól függően, hogy az illető vegyi anyag milyen és mekkora hatással van az ökoszisztéma tagjaira és az emberre, a környezetben kialakult szennyezőanyag koncentráció kisebb vagy nagyobb kockázatot jelent a hatásnak kitett ökoszisztéma-tagokra és az emberre.

Mindezeket a történéseket a környezetben a képen látható integrált kockázati modell segítségével leképezhetjük.

Az integrált kockázati modell két részből áll: a forrásból kiinduló szennyezőanyagterjedést leíró terjedési modellből és a szennyezett környezeti elemeket használó élőlények kitettségét bemutataó expozíciós modellből.

A nyilak a terjedési modellben a terjedés útját mutatják, az expozíciós modellben pedig a szennyezőanyag felvételének útját. A nyilak vastagságával az anyagáramot is lehet jellemezni.