Az internetről letölthető előadás a szénhidrogénipari technológiákat mutatja be. Az első 20 dia foglalkozik a kéntelenítési eljárásokkal, így a gázok kéntelenítésére használt lúgos Merox eljárással, a krakk és pirolízisbenzinek kéntelenítésére használt eljárásokkal:

  • Szelektív hidrogénezés
  • Katalitikus desztilláció
  • Hidrogénezés + izomerizáció
  • Kénvegyületek alkilezése
  • Adszorpció
  • Reaktív adszorpció
  • Membránszeparáció
  • Extraktívdesztilláció
  • Kénvegyületek oxidálása
  • Biokatalitikus kéntelenítés

A kéntelenítés azért fontos, mert a kéntartalmú vegyületek elégetésekor kén-oxidok keletkeznek, melyek a levegőben kénsavvá alakulnak át. Ez a savas esők egyik forrása.

Source

Hancsók Jenő: Szénhidrogéniparitechnológia http://szenhid.kkft.bme.hu/20100412.pdf