CORINE felszínborítás térkép

Source of the photo
FÖMI
Author of the description
Vaszita Emese

A CORINE (Coordination of Information on the Environment) felszínborítást ábrázoló térkép a CORINE adatbázisból származik. A Gyöngyösoroszi területre vontakozó állományt a FÖMI bocsátotta rendelkezásünkre. A CORINE adatbázis Landsat TM szatelit képek alapján készült. A CORINE segítségével meghatároztuk a vizsgált területen található kopár, eróziónak kitett felületeket és a területhasználatokat.