A hazai levegőminőség 2007. évi értékelése a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet által előírt módszerek szerint, a 14/2004. (IV. 7.) KvVM-EszCsM-FVM együttes rendelet által meghatározott egészségügyi határértékek alapján készült. Az értékelés alapját a manuális mérőhálózatban vizsgált három fő komponens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid, ülepedő por) szolgáltatta. A 2007-es év folyamán a manuális mérőhálózatban 123 településen folyt a légszennyezettség vizsgálata, ezen belül nitrogén-dioxid és kén-dioxid mintavétel kétnaponta 97 illetve 86 településen történt, az ülepedeő por esetében pedig 120 településen történt 30 napos mintavétel.

Source

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.