A hazai levegőminőség 2006. évi értékelése a 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet előírt módszerek szerint, a 14/2004. (IV. 7.) KvVM-EszCsM-FVM együttes rendelet meghatározott egészségügyi határértékek alapján készült. Az értékelés alapját a manuális mérőhálózatban vizsgált három fő komponens (nitrogén-dioxid, kén-dioxid, ülepedő por) szolgáltatta. A 2006-os év folyamán a manuális mérőhálózatban 133 településen folyt a légszennyezettség vizsgálata, ezen belül nitrogén-dioxid és kén-dioxid mintavétel kétnaponta 103, illetve 102 településen történt, az ülepedő por esetében pedig 131 településen történtek 30 napos mintavételek.

 

 

Source

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET KHT.