Az Északi-tenger klorfilltartalma

Source of the photo
http://eoedu.belspo.be/en/applications/index.htm
Author of the description
Gruiz Katalin

Ez a távérzékeléssel készült felvétel az Északi-tengerről készült műholdas felvétel adatait  a tengerben élő algák klorofilltartalmára jellemző spektrum alapján dolgozta fel. A kapott kép megadja, hogy a vízben hol sok az alga. Az eljárás lényege az, hogy a konkrét algatartalmú tengervízből vett minta fényelnyelési illetve visszaverési jellemzőire kalibrálják be a műholddal nyert adatokat.

Source of description

Felhasznált forrás: http://eoedu.belspo.be/en/applications/index.htm