Natural habitats in Hungary

Source of the photo
http://www.ktg.gau.hu/~podma/zona/images/map18.gif
Author of the description
BME

1.) Összefüggő természetes élőhely-komplexek

Azok az összefüggően lehatárolható területek, ahol a természetes és természetközeli állapotú élőhelyek dominanciája jellemző, azaz a természetes habitatok térstruktúráján belül találhatók az agrár vagy urbán élőhelyek (ezek elenyészőek), s a tágabb környezetből származó humán hatások nem veszélyeztetik az alapvető ökológiai folyamatokat.

Jelölésük: piros színnel

2.) Mozaikos természetes és természetközeli állapotú élőhelykomplexek

Azok az összefüggően lehatárolható területek, ahol a természetes és természetközeli állapú élőhelyek nem alkotnak összefüggő térstruktúrát, de a természetes élőhelyek borítása eléri a 20 %-ot.

Jelölésük: zöld vonallal körülkerítve a természetes mozaikokat tartalmazó területeket.

3.) Egyedülálló, természetes élőhelyek

Az olyan természetes, természetközeli élőhelyek, amelyek agrár vagy urbán környezetben helyezkednek el, attól jól elkülönülnek, s az l: 500 000-es térképen még világosan körülhatárolhatók (pl. lefűződött holtág, természetszerű gyep, kis halastó, stb.)

Jelölésük: sárga színnel.

4.) Urbán és agrár élőhely-komplexek, mesterséges felszínek

Azok az összefüggően lehatárolható területek, ahol az agrár és urbán élőhelyek dominanciája jellemző, a mesterséges habitatok összefüggő térstruktúráján belül legfeljebb izolált természetes élőhelytöredékek találhatók. Ezek viszont az 1:500 000 léptékben nem értékelhetők, tehát nem is jelöltük őket külön színnel.

Jelölésük: marad a fehér alapszín.

5.) Különös jelentőségű, kis méretű élőhelyek

Azok az élőhelyek, amelyek méretüknél fogva nem jelennénék meg a térképen, azonban természetvédelmi jelentőségük, unikalitásuk indokolja a jelzésszerű feltüntetésüket (pl. tőzeglápok, löszfoltok, szikes tavak, stb.)

Jelölésük: piros ponttal.

6.) Ökológiai folyosók

Az azonos vagy különböző típusú élőhelykomplexek közötti átjárhatóságot, a fajok populációinak kommunikációját biztosító “útvonalak” az ökológiai folyosók. Folyosóknak tekinthetők az azonos típusú élőhely-fragmentumok “elérhető” közelségű un. “stepping stones” rendszere, ahol a fajok az elnevezésnek megfelelően lépésről lépésre haladnak (pl. pihenő, táplálkozó helyek). Univerzális ökológiai folyosó nincs, ahány faj, annyi folyosó. Legfeljebb az valószínűsíthető, hogy egy természetszerű élőhely sok faj esetében lehet potenciális ökológiai folyosó szétterjedési, vándorlási, kommunikációs stb. szempontból.

Jelölésük: · a szárazföldi folyosókat fekete színnel,

 

Source of description

Forrásadatbázis: KTM Természetvédelmi Hivatal térképi adatbázisa, M=1:500 000

http://www.ktg.gau.hu/~podma/zona/8.html