A térbeli és időbeli adatgyűjtésen alapuló "Nagyléptékű térinformatikai adatbázisra épülő talajtérképezési módszer" alkalmas eszköz a talajok aktuális állapotának leírására. A talajállapot változás detektálásával meghatározhatók a talajképződési és talajdegradációs folyamatok.