A vegyi anyagokra vonatkozó információ gyűjtése és rendezése számtalan adatbázist eredményezett.

A REACH rendelet kapcsán létrehozott adatbázis könnyen elérhető és minden regisztrált vegyi anyag részletes jellemzését tartalmazza.

Az alábbi címen érhető el: http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx vagy
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances

Az ECHA weboldalán lévő információkközött eligazodni ez az oldal: Mit hol talál az ECHA oldalán? /etanfolyam/12987

Az osztályozásra és címkézésre (CLP) került vegyi anyagok adatbázisát ezen a címen érheti el:
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory

Az OECD globális vegyi anyag adatbázisában − http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en − az alábbiak szerint kereshet:

 • Substance Search − vegyi anyag keresése: először mindig ezt kell választani!
 • Property Search − tulajdonság szerinti keresés
 • What’s new? − hírek, újdonságok
 • General Information − általános infromáció
 • Participating Databases − résztvevő adatbázisok
 • Roles & Responsibilities − szerepek és felelősségek
 • Extension of the Portal − a Portál kiterjesztése
 • Linking to eChemPortal − eChemportálhoz csatlakozás
 • Schedules of Assessments − felmérések ütemezése
 • Other useful information − egyéb hasznos infromáció

Az alábbi adatbázisokat is ajánljuk vegyi anyagokkal kapcsolatos iformáció elérésére:

 • ACToR − U.S. EPA Aggregated Computational Toxicology Resource
 • AGRITOX − AGRITOX - Base de données sur les substances actives phytopharmaceutiques
 • CCR − Canadian Categorization Results
 • CESAR − Canada’s Existing Substances Assessment Repository
 • Combined Exposures − Collection of Case Studies on Risk Assessments of Combined Exposures to Multiple Chemicals
 • ECHA CHEM − European Chemicals Agency’s Dissemination portal with information on chemical substances registered under REACH.
 • EnviChem − Data Bank of Environmental Properties of Chemicals
 • ESIS − European Chemical Substances Information System (ESIS)
 • GHS-J − The Result of the GHS Classification by the Japanese Government
 • HPVIS − High Production Volume Information System (HPVIS)
 • HSDB − Hazardous Substance Data Bank
 • HSNO CCID − New Zealand Hazardous Substances and New Organisms Chemical Classification Information Database
 • INCHEM − Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations - INCHEM
 • J-CHECK − Japan CHEmicals Collaborative Knowledge database
 • JECDB − Japan Existing Chemical Data Base
 • NICNAS Other − Australian National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme assessments of existing chemicals other than Priority Existing Chemical assessments
 • NICNAS PEC − Australian National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) Priority Existing Chemical Assessment Reports
 • OECD HPV − Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Existing Chemicals Database
 • OECD SIDS IUCLID − OECD Existing Chemicals Screening Information Data Sets (SIDS) Database
 • SIDS UNEP − OECD Initial Assessment Reports for HPV Chemicals including Screening Information Data Sets (SIDS) as maintained by United Nations Environment Programme (UNEP) Chemicals
 • SPIN − Substances in Preparations In the Nordic countries
 • UK CCRMP Outputs − UK Coordinated Chemicals Risk Management Programme Publications
 • US EPA IRIS − United States Environmental Protection Agency Integrated Risk Information System
 • US EPA SRS − United States Environmental Protection Agency Substance Registry Services