Digitális terepmodell megjelenítése (DTM)

GIS tools and their utilisation for environmental risk assessment of an abandoned mining site

Author:
Vaszita Emese, Siki Zoltán és Gruiz Katalin

Click title to read more details about picture. Click picture to start slideshow.

A Gyöngyösoroszi felhagyott ólom és cinkbánya területén a Toka patak vízgyűjtőjében található pont és diffúz szennyezőforrások vízgyűjtő szintű szennyezőanyag kibocsátását és annak kockázatát, valamint a maximum megengedhető kibocsátást térinformatikai (GIS: Geographical Information System) eszközökkel modelleztük és terepi mérésekkel validáltuk. 

GIS eszközökkel modelleztük a felületekről lefolyó vízmennyiséget és a felszíni vízben (runoff) oldott fémmennyiséget, valamint a felszínen lefolyó esővíz (runoff) okozta erózió mértékét és az erodált anyaghoz kötött szilárd fázis fémkibocsátását. (Gruiz és munkatársai, 2007, 2009; Vaszita és munkatársai. 2009). Munkánk során az ArcView3.1 3D Analyst és GRASS 5.4 térinformatikai szoftvereket használtuk.

A GIS munkát megelőzően és azzal párhuzamosan terepi felmérést, mintavételezést, adatgyűjtést folytattunk és mikrokozmosz kísérleteket végeztünk a Gyöngyösoroszi bányameddő és erdő talaj felhasználásával. A mikrokozmosz kísérlet célja az volt, hogy meghatározzuk az egységnyi területre eső éves átlagos esőmennyiség szimulálásával, azt az oldott fémmennyiséget, amely kémiai és biológiai kioldással kerül ki a környezetbe különböző szennyezettségű meddőanyagból (Gruiz és munkatársai, 2006; Vaszita és munkatársai 2009). A GIS munkát három fő fázisra osztottuk és a fotóalbumban az alábbi sorrendben jelenítettük meg:

I. GIS adatbázis alaptérképeinek és alaprétegeinek létrehozása és beszerzése:

1. Digitális szintvonalak digitális terepmodell (DTM) megjelenítésére (FÖMI)

2. Pontok DTM megjelenítésére

3. Véletlen háromszögelési eljárással megjelenített DTM

4. Rácsháló alkalmazással megjelenített DTM

5. DTM GRID térbeli megjelenítéssel

6. Talajtérkép

7. CORINE felszínborítási térkép és állománya (FÖMI)

8. Szkennelt topográfiai térkép (1:10000) (FÖMI)

9. Ortofotók a területről (Google)

10. Terepi felmérési pontok és mérési adatok GPS meghatározással

II. GIS alaptérképekből származtatott térképek előállítása:

1. Lejtők dőlési szögét ábrázoló térkép (rács)

2. Lejtők dőlési irányát ábrázoló térkép (rács)

3. Lefolyási irányt ábrázoló térkép (rács)

4. Vízgyűjtőterület lehatárolósa

5. Vízválasztók, alvízgyűjtők lehatárolása

6. Szelvények a vízgyűjtő különböző pontjain

7. Vízfolyások és szennyezőforrások ábrázolása

8. Vízfolyások, mintavételi pontok, lehatárolt vízgyűjtő a topográfiai térképen

9. Arzén (As), ólom (Pb) és zinc (Zn) eloszlása a Toka vízgyűjtőjében

III. GIS modellezés végső értékelhető térképei:

1. Összegyülekezési térkép vízlefolyásokkal, térbeli ábrázolással

2. A Toka patak északi vízgyűjtőjének tematikus eróziós térképe átlagos eső esetére

3. A Toka patak északi vízgyűjtőjének tematikus eróziós térképe heves eső esetére

 A fotóalbum egyes képeira kattintva, a Részletek pont alatt további információ, magyarázat található a kép vonatkozásában.

 

 

Source

Gruiz, K.; Vaszita, E. and Szabó, J.: Modelling of bioleaching in microcosms – In: Book of Abstracts of the International Symposium on Environmental Biotechnology ISEB ESEB JSEB 2006, 9–14 July, UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle, Leipzig, Germany, p. 142, 2006

Gruiz, K., Vaszita, E., Siki, Z. and Feigl, V.: Environmental risk management of an abandoned mining site in Hungary – In: Advanced Materials Research Vols. 20–21, Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 221–225, 2007

Vaszita, E.; Siki, Z. and Gruiz, K.: GIS-based Quantitative Hazard and Risk Assessment of an abandoned mining site, In: Land Contamination & Reclamation (Eds. Gruiz, K. and Meggyes, T.), 17 (3–4), pp. 515–534, EPP Publications Limited, UK, 2009

Vaszita, E.; Gruiz, K.; Szabó, J.: Complex leaching of metal sulphide containing mine waste and soil in microcosms, In: Land Contamination & Reclamation (Eds. Gruiz, K. and Meggyes, T.), 17 (3–4), pp. 465–474, EPP Publications Limited, UK, 2009

Gruiz, K.; Vaszita, E.; Siki, Z.; Feigl, V.; Fekete, F.: Complex environmental risk management of a former mining site, In: Land Contamination & Reclamation (Eds. Gruiz, K. and Meggyes, T.), 17 (3–4), pp. 357–372, EPP Publications Limited, UK, 2009