Ebben a tanfolyam anyagban a szennyezett területek integrált felmérésének alapjait és gyakorlati alkalmazásátmutatjuk be.

Az integrált felmérés azt jelenti, hogy a szennyezőanyag fizikai-kémiai módszerekkel történő felmérésével azonos fontosságú a szennyezettség hatásának felmérése biológiai és ökotoxikológiai módszerekkel. A három eredményt integráltan kell értékelni.

Az integrált értékelésre azért van szükség, mert a szennyezőanyagok a környezetben  szoros kölcsönhatásba kerülnek a környezeti elemekkel, fázisokkal és az ott élő mikroorganizmusokkal, növénykekel, állatokkal. Ezek a kölcsönhatások (szorpció, deszorpció, szolubilizáció, fázisok közötti megoszlások, biodegradáció, bioakkumuláció, stb.) mélyreható változásokat eredményeznek a szennyezőanyagok emberre vagy ökoszisztémára gyakorolt káros hatásaiban anélkül, hogy ez a kémiai analitikai eredményekben megmutatkoznának. Ha viszont az analitikai eredményt és a káros hatás eredményét összevetjük egymással, akkor láthatjuk, hogy ezek az eredmények összefüggenek-e vagy ellentmondóak-e és ennek alapján következtethetünk a vegyi anyag környezetbéli viselkedésére.

Az első, általános tanfolyam után a második tanulmány egy toxikus fémekkel szennyezett területen alkalmazott integrált felmérés eredméyeit mutatja be. Sorra veszi a párhuzamosan alkalmazott kémiai-analitikai és ökotoxikológiai tesztmódszerek értékelését és az integrált kiértékelés előnyeit és lehetőségeit a területen jelentkező szennyezettségi problémákon bemutatva.