A környezeti levegő ülepedő, szilárd szennyezőanyagainak mennyiségi meghatározása gravimetriás módszerrel.

 

Source

MSZ 2154/1-83 A levegő szilárd szennyezőinek vizsgálata c. szabvány